Uit de 75% betaal je jouw eigen “vaste” loon, werkgeverslasten, externe opleidingskosten/certificeringen, vervoerskosten en kosten als een laptop, tablet of telefoon. Een voorbeeld vind je hier.
Komen deze kosten lager uit dan het door jouw verdiende deel, dan wordt dit uitgekeerd in de vorm van jouw variabele bonus.